Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała

Urząd Gminy Biała informuje, że wniosek o dofinansowanie projektu "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała - etap I" złożony przez Gminę Biała w marcu 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów w Urzędzie Marszałkowskim...