Umowa na dofinansowanie kanalizacji i oczyszczalni podpisana

W dniu 19 listopada doszło do podpisania umowy na  dofinansowanie projektu "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała - etap I" złożonego przez Gminę Biała w marcu 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Ze strony Województwa Łódzkiego umowę podpisali Wicemarszałkowie Piotr Adamczyk i Zbigniew Ziemba przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa...