Podpisanie umowy dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała

Urząd Gminy Biała informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w dniu 20 października 2020 r. została podpisana umowa dot. realizacji zadania: 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała - etap I” – wykonawca: Zakład Usług Sprzętowo - Transportowych s.c., ul. Fabryczna 41, 98-300 Wieluń. Wykonawca wyłoniony w...