Otwarcie i poświęcenie drogi w m. Biała Kopiec – fotorelacja

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 24 stycznia 2020 r. odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 4717E w miejscowości Biała Kopiec. W uroczystości wzięli udział m.in.: Poseł na Sejm

 – Paweł Rychlik oraz Wojewoda Łódzki – Tobiasz Bocheński.

Obecni na otwarciu byli mieszkańcy Sołectwa Wsi Biała Kopiec, radni Powiatu Wieluńskiego, radni Gminy Biała, służby Wojewody Łódzkiego oraz media regionalne i lokalne. Zgromadzonych powitał Starosta Wieluński Marek Kieler.

Wójt Gminy Biała Aleksander Owczarek przedstawił złożoną historię działań poprzedzających wykonanie całej zespolonej inwestycji drogowo-kanalizacyjnej i złożył podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do jej zrealizowania. Wspomniał również o kosztach całej zespolonej inwestycji. Okolicznościowe wystąpienia popełnili Pan Poseł i Pan Wojewoda, który wręczył Panu Staroście przy tej okazji bon na kwotę ok. 30 000 zł jako dofinansowanie do transportu publicznego w powiecie wieluńskim. Modlitwę i poświęcenie sprawił ks. prałat Zygmunt Wróbel.

Wśród dokonujących symbolicznego przecięcia wstęgi były m. in. panie: sołtys Justyna Kamińska i radna Jolanta Majchrowska. Na koniec spotkały wszystkich niespodzianki. Pan Marian Jarząb z Panem Pawłem Majchrowskim przekazali Wojewodzie, Staroście i Wójtowi gołębie, które zostały przez nich następnie uwolnione do symbolicznego lotu. Atrakcją dla gości była również przejażdżka nowo przebudowaną drogą zaprzęgiem konnym pana Mariana Jarząba.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *