Historyczna chwila: podpisanie umowy na budowę oczyszczalni

Urząd Gminy Biała informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w dniu 20 kwietnia 2020 r. zostały podpisane umowy na zadania: 1. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała Druga” – wykonawca Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane PRZEM-GRI” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Przemysłowa 3, 10-418 Olsztyn. Wykonawca...

Wywiad Wójta Gminy Biała dla Radia Ziemi Wieluńskie

Gościem Radia ZW był wójt gminy Biała, Aleksander Owczarek. W wywiadzie poruszone zostały najważniejsze obecne zadania stojące przed Gminą Biała. W rozmowie z panią redaktor RZW omówiono następujące sprawy: budowę oczyszczalni ścieków, rozstrzygniecie w sprawie projektu fotowoltaicznego, sprawę instalacji odcinkowego pomiaru prędkości, termomodernizacji budynku OSP Biała i Urzędu Gminy Biała,...

Otwarcie i poświęcenie drogi w m. Biała Kopiec – fotorelacja

W dniu 24 stycznia 2020 r. odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 4717E w miejscowości Biała Kopiec. W uroczystości wzięli udział m.in.: Poseł na Sejm  - Paweł Rychlik oraz Wojewoda Łódzki - Tobiasz Bocheński. Obecni na otwarciu byli mieszkańcy Sołectwa Wsi Biała Kopiec, radni Powiatu...

Umowa na dofinansowanie kanalizacji i oczyszczalni podpisana

W dniu 19 listopada doszło do podpisania umowy na  dofinansowanie projektu "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała - etap I" złożonego przez Gminę Biała w marcu 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Ze strony Województwa Łódzkiego umowę podpisali Wicemarszałkowie Piotr Adamczyk i Zbigniew Ziemba przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa...

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała

Urząd Gminy Biała informuje, że wniosek o dofinansowanie projektu "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała - etap I" złożony przez Gminę Biała w marcu 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów w Urzędzie Marszałkowskim...

Wniosek o dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała

Gmina Biała złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach RPO Województwa Łódzkiego wniosek o pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała - etap I". Celem projektu jest zwiększenie poziomu wyposażenia aglomeracji Biała w zbiorczą sieć kanalizacyjną o 24,85%. Projekt przewiduje przyłączenie 655 RLM (RLM nowoprzyłączonych...